welkom bij ACF-50 roest-preventie

 
 

 


Synco Super-Lube Smeermiddelen en REACH
reach-eu (6K)

Synco Chemical Corporation is volledig up to date in het Pre-Registratie proces van de nieuwe REACH regulering van de Europese Unie.
(Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals, (REACH) regulation (EC) no. 1907 / 2006.)
Hierin wordt verplicht gesteld dat alle chemische substanties geregistreerd dienen te zijn bij het European Chemicals Agency (ECHA).

Deze regelgeving is van toepassing op de volgende componenten in Super Lube® middelen, geimporteerd in de EU in jaarlijkse hoeveelheden van meer dan 1 ton.

EC number: 203-968-4 Substance name:
Dodec-1-ene Ref. number: 05-2114648204-53-0000
EC number: 232-455-8 Substance name:
Mineral oil Ref. number: 05-2114648182-51-0000
EC number: 231-545-4 Substance name:
Silicon Dioxide Ref. number: 05-2114648214-52-0000
EC number: 205-563-8 Substance name:
Heptane Ref. number: 05-2114648237-44-0000

Het is Synco's intentie om alle componenten te registreren vóór de huidige deadline van 31 Mei 2018.